Helmihenkilöstö Oy:n työnhakijarekisteri

Tässä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Helmihenkilöstö Oy rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä  

    Helmihenkilöstö Oy (2827009-6)
    Hylkeentie 10, 48310 Kotka
    Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö Sanna Smolander-Aholainen, Puh. 045 279 5600, sanna.smolander (at) helmihenkilosto.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
    Helmihenkilöstö Oy:n työnhakijoiden rekrytointiprosessin ja siihen liittyvien tehtävien hoitaminen.
Rekisteröidyt henkilöt  
    Helmihenkilöstö Oy:n työnhakijat.
Rekisteröidyt tiedot
    WWW-sivujen hakulomakkeen mukaisesti:
    – Henkilön perustiedot (etunimi, sukunimi, syntymäaika, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti).
    – Kortit/passit (alkoholipassi, hygieniapassi, EA1, EA2, työturvallisuuskortti, ajokortti ja auto käytettävissä)
    – Koulutus
    – Ydinosaaminen
    – Persoonallisuus (mikä tekee sinusta helmen?, mitä arvostat eniten työelämässä?, sinua innostavat tehtävät?)
    – CV ja muut mahdolliset liitetiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
    Tietoja kerätään työnhakijalta itseltään (hakulomake ja haastattelut) sekä työnhakijan suostumuksella esim. hänen ilmoittamiltaan suosittelijoilta.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle
    Työnhakijarekisterin tietoja luovutetaan rekrytointitarkoituksessa Helmihenkilöstö Oy:n asiakkaille. Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
    Työnhakijarekisteriä käsitellään asianmukaisella huolellisuudella ja henkilötietoihin on pääsy vain Helmihenkilöstö Oy:n nimetyillä henkilötietojen käsittelijöillä.
    Tiedot palvelimella on suojattu salasanoin ja tietoturvasta on huolehdittu.
Tietojen säilytys ja rekisteröidyn tarkastusoikeus
    Rekisteröidyn työnhakijan tietoja säilytetään vuoden ajan hakemuksen jättämisestä.
    Rekisteröidyllä työnhakijalla on oikeus tarkastaa tietonsa ja poistattaa tiedot halutessaan ennen säilytysajan päättymistä.
    Tarkastuspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, joka vastaa tarkastuspyyntöön kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta.